Hajdeby

Hajdeby ligger vid vägen upp mot Torsburgen,
nordens största fornborg. Inlandsklinten var, enligt
utgrävningar, en försvarsanläggning från tiden vid
Kristi födelse, fram till vikingatiden.
Den 9 juli 1992 drabbades stora delar av Torsburgen
och dess omgivning av en omfattande skogsbrand,
vilket idag resulterar i en unik Gotländsk natur.
Gårdarna, som låg mitt i eldens framfart, klarade sig
tack vare stora insatser.
Från gården utgår en kulturstig, 2,5 km lång, som
passerar rester av bebyggelse och gravar från äldre
järnåldern.